Aktuality


22. 4. 2021
Seminář: Prezentace sow. nástrojů pro práci s daty, transfer map.
Prezentace telematiky a sběru dat, příprava podkladů v souladu s náplní protierozních opatření a implementace dat do terminálů traktorů, možnosti technických řešení a součinnosti strojů. Praktická ukázka práce implementace dat.

15. 4. 2021
Seminář Práce s mapovými podklady cíleně zaměřenými na erozní ohrožení.
Práce s mapovými podklady, prezentace datových souborů a jejich vhodná interpretace a propojení. Prezentace nástrojů pro zpracování, ošetření a interpretaci prostorově vztažených dat. Cíleně bude prezentace zaměřen na erozní ohrožení a postupy ochrany proti erozi, podporu zasakování vody do půdy a tvorbu zasakovacích pásů. Praktické ukázky práce s daty.

1. 4. 2021
Prodej sumečka
každý sudý pátek - 9. 4. 2021, 23.4. 2021, 7.5.2021, 21.5.2021

Úřední deska - přihlášení

Přístup k dokumentům zveřejňovaných akcionářům společnosti.


Přístupové údaje Vám vydá majetkové oddělení ZAS Mžany.


  Úřední deska - přihlášení© ZAS Mžany, a.s., 2021